”Fel att nominera förtätning av Bergön till Planpriset”

När miljö, klimat, och jämlik delaktighet i planprocesser är vår tids stora utmaningar, är det svårt att förstå hur juryn kan nominera ett projekt om exploatering av en vacker skärgårdsö till Planpriset. Om det nu verkligen ska byggas nytt i skärgården, borde det göras i anslutning till befintlig bebyggelse.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar