Forskarens studier om ljus och fönster får ny aktualitet

Kiran Maini Gerhardsson sadlade om till forskare efter en lång karriär som arkitekt och bokillustratör. Hon disputerade i miljöpsykologi 2020 med en avhandling om upplevelser och beteende kopplade till belysning och ljus. Nu forskar hon om ljus och hälsa på medicinska fakulteten, Lunds universitet, och undervisar på arkitektskolan om ljus, färg och form.   För några […]

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar