“Skolgårdarna är en nyckel till hållbar framtid”

En grön skolgård med många olika träd, buskar och blommor ger stora pedagogiska möjligheter, stärker den biologiska mångfalden, motverkar klimatförändringar och bidrar till barns hälsa och utveckling. Ändå är det idag få kommuner i landet som aktivt satsar på att utveckla skolgårdar med dessa kvaliteter. Finansiering av gröna skolgårdsprojekt behöver öka som en grund för en hållbar framtid!

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar