Tillbud om påtryckning från politiker i Åre

Tjänstepersoner på plan-, bygg- och miljöavdelningen i Åre kommun larmar om otillbörlig påverkan efter ett mejl från en av kommunens politiker.
– Sammantaget andas det här mejlet en ton som landar i en påtryckning som inte är okej, säger kommunens tillförordnade samhällsbyggnadschef till Länstidningen Östersund.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar